Castello Di Duino Poesia 2013 finals

Άφηνε πίσω της το μέρος με τα ψηλά τείχη και τα σκοτεινά παράθυρα .Το φως που έλειπε, το σκοτάδι που περίσσευε – έγραφε στα μάτια της .Κάθε εμπόδιο στο ύψος μιας αμαρτίαςνα θυμίζει την τροχιά της ένοχης.Βγήκε από το στενό δρόμο και ξεκίνησε να περπατάει… ζητώντας Άφεση .Ότι είναι πίσω από εμάς μένει πίσω – αλλιώς παραμορφώνει την…

* Traces ( Ίχνη )

At nights , you will find the wildbirds walking alone, throwing their wings at the audience from heaven to earth my soul has been waiting for the mind and the soul to become One… Τις νύχτες τα Αγριοπούλια περπατάνε μοναχά πετώντας τις φτερούγες τους στο ακροατήριο  Από τον ουρανό ως τη γη, η ψυχή περίμενε το…

A Re- Arrangement of Fate

Every word that I am going to type will only imply how much of a beautiful soul, you were, and that is, a rearrangement of fate…

How time management can help you achieve your goals.

Time management and micromanagement are critical when you are multitasking and lacking time. You need to treat time as a currency you can never take back if you spend it carelessly. You can profit a great deal from micromanagement if you understand how to master it.Having poor time management skills can lead to burnout –…

Taking your Bookstagram account to Pinterest, do’s and don’ts.

Do not repin the same pin multiple times, instead enrich your content and work with new images. If you are trying to revamp old pins, make sure your links are still working, create different images, and make some changes in your content’s description. Donot post more than 10 to 30 times per day, it will…

This year, take the challenge

Surviving the Holidays, because 2021 is going to be the year of YOU! Christmas time can be challenging, especially if you are a dreamer. In which case, you are going to face criticism over your choices instead of support. A visionary is a threat because of evoking questions that no one wants to answer. But…

My top Free Outlets ~ The Creative Author

If you are an indie author like me, you will most likely find yourself multitasking. Being a crafty artist requires having access to a variety of resources and tools. Here are my personal favorites! Free formatting tools https://diybookformats.com/ https://reedsy.com/write-a-book https://www.amazon.com/Kindle-Create/b?ie=UTF8&node=18292298011 https://www.draft2digital.com/ Royalty Free Images http://istockphoto.com https://www.canva.com/ https://agoraimages.com/ https://pixabay.com/ https://www.pexels.com/ Editing Video apps ( mini book…

THIS AUTUMN, REINVENT YOURSELF!

Now that vacation season is over, we all wonder what our next move is going to be regarding careers, fitness, and well-being. You don’t have to wait until New Year’s Eve to reinvent yourself; a fresh start is just around the corner. Reinventing yourself is not that easy, though; it means stepping out of your…

Writing – Character Development

Writing memorable characters will help your audience identify with them. Pantsers or not, we still have to think of our readers and how they view our main characters. When we talk about character development, we refer to the changes that our hero goes through during his journey and how the battles help him/her grow and…

The Creative Indie part 2

In a previous post I gave you my top free outlets for stunning photography for creative designs and more. Let’s admit it, we all search for a beautiful pic to use as a header in our Twitter, Pinterest or Instagram ! Now, it’s time to get you some stunning fonts to match your cover. You…

Matters of heart

Open your eyes … Use your heart a bit more … photo credits : image by rumman-amin-2o_7F5o-rrQ-unsplash

Ave Maria ,A blessing in disguise.

A blessing in disguise As you might have noticed, or not, {smiles},I Stayed away from my social media accounts, and my blog has not been active for a while. I would like to apologize for disappearing without letting you know about it.Without sharing too much info, I will sum it up as ‘life happens’! In…

Oh, Holy Mother

I never knew Love until I finally surrendered in Your arms… In You, my wandering and wounded heart has finally found a home…

The Calling

In the end, it only matters if you have led your life’s calling with an open heart, and you handled your tough times gracefully

Law 18:

Do Not Build Fortresses to Protect Yourself – Isolation is DangerousThe world is dangerous and enemies are everywhere – everyone has to protect themselves.  A fortress seems the safest. But isolation exposes you to more dangers than it protects you from – it cuts you off from valuable information, it makes you conspicuous and an easy…

InspirationalQuote

Everything you crave for is already here, Just fill in the blanks …

Procrastination is the symptom

Procrastination is the symptom that is keeping you away from your purpose. It is usually not because of laziness, but it might fall under one of those categories. insecurity lack of skills self-fulfilling prophecy fear of judgment fear of failure personal success feels too out of reach So take a long pause, and try to…

Sangra

   Do not be afraid of the pain , it is a veil that separates you from your authentic self. What you are looking for , is temporary relief – while a cure requires further examination… Elysian

Prophecy

Late at night, strange faces come to me , demanding that i have their stories told~ they never leave until i do so …

Sempre Viva

What is “Sempre Viva” and what it stands for. It is a genus of flowering plants that has Italian Origin and literally means  “always / forever alive” . A good friend once gifted to me , when i was going through a period of self doubt. After i held it in my hands, i turned…

quotes to live by

“I want to happen to my life. I don’t want my life to happen to me.” Luke Perry

tangled up? tango on.

Hard times are the steps that will lead to your purpose. “If you are tangled up, just tango on.” -Scent of a Woman , movie.

The Quest

When the hero’s journey is overhe stops slaying dragons along his pathand focuses on the beauty of his sight Image by Michael Seibt from Pixabay

Art Factory

Creativity is how you navigate through difficult situationswithout losing sight of your initial goal or your dream.It is about being true to your self while staying the course.