Castello Di Duino Poesia 2013 finals

Άφηνε πίσω της το μέρος με τα ψηλά τείχη και τα σκοτεινά παράθυρα .Το φως που έλειπε, το σκοτάδι που περίσσευε – έγραφε στα μάτια της .Κάθε εμπόδιο στο ύψος μιας αμαρτίαςνα θυμίζει την τροχιά της ένοχης.Βγήκε από το στενό δρόμο και ξεκίνησε να περπατάει… ζητώντας Άφεση .Ότι είναι πίσω από εμάς μένει πίσω – αλλιώς παραμορφώνει την…

* Traces ( Ίχνη )

At nights , you will find the wildbirds walking alone, throwing their wings at the audience from heaven to earth my soul has been waiting for the mind and the soul to become One… Τις νύχτες τα Αγριοπούλια περπατάνε μοναχά πετώντας τις φτερούγες τους στο ακροατήριο  Από τον ουρανό ως τη γη, η ψυχή περίμενε το…

A Re- Arrangement of Fate

Every word that I am going to type will only imply how much of a beautiful soul, you were, and that is, a rearrangement of fate…

How time management can help you achieve your goals.

Time management and micromanagement are critical when you are multitasking and lacking time. You need to treat time as a currency you can never take back if you spend it carelessly. You can profit a great deal from micromanagement if you understand how to master it.Having poor time management skills can lead to burnout –…

Taking your Bookstagram account to Pinterest, do’s and don’ts.

Do not repin the same pin multiple times, instead enrich your content and work with new images. If you are trying to revamp old pins, make sure your links are still working, create different images, and make some changes in your content’s description. Donot post more than 10 to 30 times per day, it will…

10 low cost and effective ways to promote your book

Promoting your book and marketing your brand name as an author, is something all indie authors have to do for themselves, and it can be challenging or time-consuming. You need to build a strategy before introducing your work to your readers, including a launch team that will help you get the word out there.Here are…

This year, take the challenge

Surviving the Holidays, because 2021 is going to be the year of YOU! Christmas time can be challenging, especially if you are a dreamer. In which case, you are going to face criticism over your choices instead of support. A visionary is a threat because of evoking questions that no one wants to answer. But…

My top Free Outlets ~ The Creative Author

If you are an indie author like me, you will most likely find yourself multitasking. Being a crafty artist requires having access to a variety of resources and tools. Here are my personal favorites! Free formatting tools https://diybookformats.com/ https://reedsy.com/write-a-book https://www.amazon.com/Kindle-Create/b?ie=UTF8&node=18292298011 https://www.draft2digital.com/ Royalty Free Images http://istockphoto.com https://www.canva.com/ https://agoraimages.com/ https://pixabay.com/ https://www.pexels.com/ Editing Video apps ( mini book…

Author networking tips

Aligning you blog’s feed with your GoodRead’s profile and the Amazon Author Central page, can help you engage with bloggers and readers. Whether you are an author or you enjoy writing from time to time , you might feel the need to share your thoughts on a self hosted page, or even create background stories…

THIS AUTUMN, REINVENT YOURSELF!

Now that vacation season is over, we all wonder what our next move is going to be regarding careers, fitness, and well-being. You don’t have to wait until New Year’s Eve to reinvent yourself; a fresh start is just around the corner. Reinventing yourself is not that easy, though; it means stepping out of your…

Writing – Character Development

Writing memorable characters will help your audience identify with them. Pantsers or not, we still have to think of our readers and how they view our main characters. When we talk about character development, we refer to the changes that our hero goes through during his journey and how the battles help him/her grow and…

Free Types of Graphic Designs For Authors and Writers

I love to share creative resources for writers and bloggers, especially when they are totally free! Just sign in to your Draft2Digital account, follow the instructions and upload your word doc. Before you hit the publish button , you will be directed to a variety of formatting options. You can choose between Mystery and Thriller,…

Exploring my author central page as a marketing tool

So you have made it through the 10th revision of your manuscript, and it is finally going live on Amazon. Your hands are sweaty, you are feeling a bit feverish, and I know why – you have probably sent a few arcs on your team, and now you are waiting to receive your first feedback….

The Creative Indie part 2

In a previous post I gave you my top free outlets for stunning photography for creative designs and more. Let’s admit it, we all search for a beautiful pic to use as a header in our Twitter, Pinterest or Instagram ! Now, it’s time to get you some stunning fonts to match your cover. You…

Visions of Countess-Bathory-Elizabeth

A lovely day to roll the dice and outdo your enemies. A countess is contemplating a prophecy from her tower. Image by Дмитрий Переяслов from Pixabay

Cooking for one of my characters~ The Wildcard!

Maybe we don’t need another hero, but a little rebellion will sure spice things up! Are you tired of the same old winter recipes? Then you might want to get cozy and try the Wildcard beverage-a cup of hot chocolate with a twist! Who can resist one when it’s cold outside, and you get to…

Crafting Mrs Aurora

Q&A with beta readers _ RachelD. (published with reader’s permission) 1.How many characters were based on real people in your life? Mrs. A. was an actual person, and besides my own experiences, I drew a lot of my inspiration from the real-life person, to shape her character. She was a ravishing woman, with a royal…

Law 18:

Do Not Build Fortresses to Protect Yourself – Isolation is DangerousThe world is dangerous and enemies are everywhere – everyone has to protect themselves.  A fortress seems the safest. But isolation exposes you to more dangers than it protects you from – it cuts you off from valuable information, it makes you conspicuous and an easy…

Matters of heart

Open your eyes … Use your heart a bit more … photo credits : image by rumman-amin-2o_7F5o-rrQ-unsplash

Ave Maria ,A blessing in disguise.

A blessing in disguise As you might have noticed, or not, {smiles},I Stayed away from my social media accounts, and my blog has not been active for a while. I would like to apologize for disappearing without letting you know about it.Without sharing too much info, I will sum it up as ‘life happens’! In…

Oh, Holy Mother

I never knew Love until I finally surrendered in Your arms… In You, my wandering and wounded heart has finally found a home…

This wind that loiters ~

This wind that loiters among the quinces This insect that sucks the vines This stone that the scorpion wears next to his skin And these sheaves on the threshing floor That play the giant to small barefoot children. The images of the Resurrection On walls that the pine trees scratched with their fingers This whitewash…

The Calling

In the end, it only matters if you have led your life’s calling with an open heart, and you handled your tough times gracefully

InspirationalQuote

Everything you crave for is already here, Just fill in the blanks …

The Portrait, by Evelyn Chartres. Book Review.

“Better to be a rose if only to bloom for a reason,than a diamond eternally closed to the world.”– favorite quote from the book. Evelyn is a fictional character that Vicky looks up to,and her fascination with her is an act of rebellion against her previous choices. If Evelyn is displeased and takes pleasure at…

Procrastination is the symptom

Procrastination is the symptom that is keeping you away from your purpose. It is usually not because of laziness, but it might fall under one of those categories. insecurity lack of skills self-fulfilling prophecy fear of judgment fear of failure personal success feels too out of reach So take a long pause, and try to…

Sangra

   Do not be afraid of the pain , it is a veil that separates you from your authentic self. What you are looking for , is temporary relief – while a cure requires further examination… Elysian

Poem by Odysseas Elytis

THEY CAMEdressed up as  “friends,”    came countless times, my enemies,trampling the primeval soil.    And the soil never blended with their heel.They brought    The Wise One, the Founder, and the Geometer,Bibles of letters and numbers,    every kind of  Submission and Power,to sway over the primeval light.    And the light never blended with their roof.Not even a bee was…

No voice is too small

Even though she had been betrayed too many times, Danae kept moving. She never forgot those who left her hanging over a cliff, but it was in her nature to keep going, more than she could ever imagine.

The One With The Rumor

The boy held back for a while. “I knew you didn’t have it in you, Chris! You are afraid of the ghost lady, aren’t you?! Oh, how the mighty have fallen!” “Zip it, Dehlia! I’d like to know what you would do if you d see her right in front of you. Sure, you are…

The Monk and The Thorn

Once upon a time, not too long ago, two time -travelers met, just as their masters had agreed on. It was the middle of the Moroccan desert,people gathered around a small tent, looking for a safe place to spend the night and protect themselves from the sirocco, a hot and dry wind.One of them, Boreas,…

Hellbent

Embrace your inner darkness, and break on through to  your other side …

Prophecy

Late at night, strange faces come to me , demanding that i have their stories told~ they never leave until i do so …

Sempre Viva

What is “Sempre Viva” and what it stands for. It is a genus of flowering plants that has Italian Origin and literally means  “always / forever alive” . A good friend once gifted to me , when i was going through a period of self doubt. After i held it in my hands, i turned…